The Ofi Press Magazine

International Poetry and Literature from Mexico City

Irsa Ruci: 1 Poem Published in Translation

Poem by Irsa Ruci (Albania)

Translated by Dilva Daci

Published in The Ofi Press issue 48 

 

Illusion

From the hole of the wall that rats had hollowed out

Spying the lamentation ritual

Of the partridge

When the wind carries away their melody

And the cold crushed in my face.

 

I saw the partridge

While leaving

It cut a branch from the cherry

Petals fell on the land

Which was left drained

From absence;

Friends put on their dowry their tears

To collect like the beads toward the neck.

 

Left without turning the head back

Without peering the foxy sight

Left in longing;

Only the time weighs hearts

Hanging wires

Like clothes,

Patching the holdback

In that ritual of forgiveness

That reminds the getaway of partridges

In lamentation…

 

The hole of the wall hollowed out by rats

Was filled with birds pup!     

  

 

 

 

 

 

Iluzion 


Nga vrima e murit që patën gërryer minjtë 
përgjoja ritualin e vajtimit 
të thëllëzave 
kur era u rrëmbente melodinë 
dhe i ftohti më përplasej në fytyrë.

Unë e pashë thëllëzën    
ndërsa largohej, 
këputi një degë nga pema e qershisë 
petalet ranë mbi tokën 
lënë djerrë 
prej mungesës;
shoqet i vunë në pajë lotët 
mbledhë si rruazat rreth qafës,
iku pa e kthyer kokën pas 
pa zhbiriluar vështrimet tinëzare 
iku nëpër mall;
veç koha i peshon zemrat
nderë nëpër tela 
si rrobat,
ua arnon pengjet 
në atë ritual faljesh 
që më kujton largimin e thëllëzave 
nëpër vajtim... 

Vrima e murit që patën gërryer minjtë 
ish’ mbushur me glasë zogjsh!

About the Poet

Irsa Ruçi was born in Tirana, Albania, in 1990. Her books of poetry include Trokas mbi ajër (2008) Pështjellim (2010). She has been published in anthologies: Antologji, 2007; I kërkoj agimit vesën, 2008; Antologji poetike “Kushtuar dashurisë”, 2014; Antologji poetike “Udha”, 2014; Antologji poetike, 2014; “Malli dhe brenga nga distancat”, 2014; Antologji poetike “Qyteti”, 2014; Poeteca, 2015; and her works has appeared in a number of print and online national and international magazines, including Sling Magazine, Issue 5; Ann Arbor Review, Issue 15; Poeteca Magazine, Issue 35; Aquillrelle Anthology, 2015, Metaphor Magazine Issue 5, etc. And Among many awards, she has received the first prize in poetry, in competition "Anthology 2007", as the best poet in Albania.

Image: "Red-Legged Partridge" by Jo Garbutt.